biografie- & archiefbezorging

MAAK ER EEN WAAR VERHAAL VAN!

Wij mensen kunnen niet zonder verhalen. Ieder van ons maakt van zijn of haar leven een verhaal. We stellen dat verhaal bij, verfraaien het, duwen ervaringen weg en trekken ongekende belevenissen erin. We delen dat verhaal, maar we houden ook onze geheimen. We worden uitgedaagd door onze omgeving het ‘ware’ verhaal te vertellen. We kennen eigenlijk zelf ook niet het héle verhaal van onszelf. We spannen ons in zoveel mogelijk van dat ware verhaal van heel ons leven op papier te krijgen. Óf we delen het ware verhaal van juist een klein stukje van ons leven: dat geheim dat we nog niet deelden. Verhalen horen bij ieder van ons.

WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN?

  • [AUTO]BIOGRAFISCHE PORTRETTEN / VERHAAL HALEN: schrijven en herschrijven

‘n Biografisch portret: wij helpen om een eigen verhaal te maken van je leven, van een deel van je leven, van een of meerdere ervaringen, van dat geheim, van je immateriële erfgoed of juist dat schaamtevolle en pijnlijke mislukken. Verhaalvormen genoeg om uit te kiezen. Het wordt hoe dan ook jouw ver­haal. Gezicht tonen. Dat is een inspanning. Dat vereist een traject van het onthullen van de ervaringen en emoties die je opdeed. Je ervaringen opschrijven, is een flinke inspanning. Daar kun je begeleiding bij gebruiken. Stevig staan. ’n Beetje lef, maar vooral wilskracht is nodig, volharding: blijven schrijven tot het verhaal er is. Dat vereist steun en handreikingen om bij dat verhaal te komen. Een sparringpartner: motiverend en met kennis van zaken.

straattekenaar onbekend, Amsterdam, 2010.

straattekenaar onbekend, Amsterdam, 2010.

Verhaalvormen genoeg: diverse vormen van biografie en biografische portretten, maar ook: een logboek, essay, interview, artikel, dagboek, brief, blog, verslag, rapport, mailing, correspondentie, voordracht, kerstboodschap, website, flyer, lezing, enzovoorts. We vinden een verhaalvorm die bij jou past. Een verhaal waarmee je naar buiten kunt stappen: jouw biografische portret.

Van je ervaringen een samenhangend verhaal maken. Dat blijkt een stevige bijdrage aan een nieuw evenwicht. Wij helpen. Met analyse, research, conceptontwerp, oefeningen, redactie, schrijven, interviews, stilering, presentatie, opmaak, enzovoorts. We leggen een traject van tien stappen af.

TIENSTAPPENTRAJECT

1  terreinverkenning
2  analyse & afbakening
3  tekstexercities
4  keuze verhalende vorm
5  verdieping
6  bijstellen en aanscherpen
7  tekst schrijven & redactie
8  feedback van derden
9  polijsten
10  finale versie en presentatie

In Schaamrood biografische bijdragen over Chris J.H. Engels, Frank Martinus Arion, Medardo de Marchena en Ornelio Martina.

VERHAAL HALEN. Er is heel wat mogelijk. In ieder geval is er ook bij jou een verhaal te halen. Voor jezelf. En voor anderen in je directe omgeving of voorbij de eigen kring. Gezicht tonen. We bogen ons over handel en wandel van velen, dikwijls over enerverende ervaringen die een afgewogen bewoording zochten.
Meer dan eens kon daarmee ook naar buiten getreden worden, zoals bij wel en wee van Ornelio Martina, Chris Engels, Tip Marugg, Medardo de MarchenaBoeli van Leeuwen, Ernesto Petronia, Elis Juliana, Jaime Saleh, Frank Martinus Arion, Percy Cohen Henriquez en Miep Diekmann. Ook ervaringen uit eigen leven werden ondergebracht in een ‘verhaal’ dat in druk verscheen, zie ‘Onder het Katwijkse blauw’

VERHAAL HALEN. Daar helpen we bij. Met kennis van zaken en ervaring, tegen een ingetogen kostenplaatje en voor een rendement dat staat!

  • SPECIALE TRAJECTEN, BEMIDDELING EN DOORVERWIJZING

Sommige (auto)biografische teksten vereisen een bijzonder traject. Het verlangen kan bestaan om persoonlijke ervaringen onder te brengen in een gedichten(cyclus of –bundel), een roman of toneelstuk, een kinder- of jeugdboek. Wij zorgen ervoor dat u het juiste traject bewandelt om tot een succesvol resultaat te komen.

  • UNIEKE TEKSTEN VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN

Soms vereist een emotioneel uitzonderlijke gebeurtenis of ervaring een unieke tekst van de hand van een literair auteur. Wij vinden de auteur voor u, die een bijzondere gebeurtenis of ervaring speciaal voor u onder woorden brengt.

  • ARCHIEFBEZORGING

Boeli van Leeuwen – ets – Bert Kienjet 9.5 x 15 cm – 2010

Met het verhalen over het eigen leven komen er dikwijls archiefstukken op tafel, die nadere zorg nodig hebben. Met wederzijdse medewerking kunnen we persoonlijke archivalia ordenen, selecteren en schonen, toegankelijk bewaren, opnemen in bestaande archieven, aanvullen, op publicatiemogelijkheden bekijken, bestuderen en/of verwerken in de eigen biografie.
Als voorbeeld mogen dienen archivalia van Tip Marugg, Boeli van Leeuwen, Aletta Beaujon en Percy Cohen Henriquez.

WAT ZULLEN DE KOSTEN ZIJN?

De kosten van de dienstverlening zijn afhankelijk van uw wensen en van de kwaliteit van de tekst die u eventueel aanlevert. Op basis van een gesprek en, waar van toepassing, van de bestudering van reeds beschikbaar materiaal formuleren wij een advies of een plan van aanpak. Hieraan zijn kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de aard van deze intake.

Wij bieden klasse-oplossingen in raad en daad.

We delen onze kennis en vaardigheden in individuele begeleiding, lezingen en presentaties, workshops, sparringsessies en trainingen, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering.

Mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

Wij delen onze kennis, lees verder over [voorbeelden van] BIOGRAFIE- & ARCHIEFBEZORGING in onze BIBLIOTHEEK.