teksten & redactie

WAT BIEDEN WIJ?

  • SCHRIJVEN & HERSCHRIJVEN: TEKSTEN & TEKSTREDACTIE:

We bewerken een rapport tot een samenvatting, een wetenschappelijk betoog tot een krantenartikel, kennis tot een column op een website, een workshop tot een interview, een onderzoek tot een video op een website, …

Kortom, we zorgen voor:  rapporten – adviezen – nota’s – brieven – columns – notulen – memoranda – scripties – notities – memo’s – voorlichtingsteksten – brochures – commentaren – samenvattingen – folders – artikelen – persberichten – interviews – handleidingen – voordrachten – lezingen – presentaties, enzovoorts.

  • MAAK ER EEN VERHAAL VAN

‘n Biografisch portret: wij helpen om een eigen verhaal te maken van je leven, van een deel van je leven, van een of meerdere ervaringen, van dat geheim, van je immateriële erfgoed of juist dat schaamtevolle en pijnlijke mislukken. Verhaalvormen genoeg om uit te kiezen. Het wordt hoe dan ook jouw ver­haal. Lees hier verder op onze site.

  • SPECIALE TRAJECTEN, BEMIDDELING EN DOORVERWIJZING

Sommige teksten behoeven een bijzonder traject: gedichten, literaire verhalen en romans, toneelstukken, kinder- en jeugdliteratuur. Wij zorgen ervoor dat u het juiste traject bewandelt om tot een succesvol resultaat te komen.

  • UNIEKE TEKSTEN VOOR HEEL SPECIALE GELEGENHEDEN

Aruba - 2013 - agbroek - reductionSoms vereist een uitzonderlijke gebeurtenis of ervaring een unieke tekst van een ander dan uzelf. Wij vinden zo’n tekst voor u: in een bijzonder verrassende portefeuille met gedichten, liederen, overdenkingen en verhalen van de Nederlands-Caraïbische eilanden, voor alle leeftijden en alle belangwekkende momenten. Óf wij vinden de auteur voor u, die een bijzondere gebeurtens of ervaring speciaal voor u onder woorden brengt.

WAT ZULLEN DE KOSTEN ZIJN?

De kosten van de dienstverlening zijn afhankelijk van uw wensen en van de kwaliteit en aard van de tekst die u aanlevert. Dat bepaalt de tijd die er nog aan een tekst moet worden besteed. Voor het verzorgen van reguliere teksten brengen wij euro 42,50 per uur in rekening. Wij bespreken het een en ander nader met u.

WIE ZIJN WIJ?

KLASSE! kent goedopgeleide professionals met een brede ervaring aan het schrijven en redigeren van teksten én het trainen in schrijven van teksten. Wij onderhouden uitstekende contacten met de Nederlands-Caraïbische eilanden waardoor wij u bijzondere teksten kunnen aanbieden.

Wij bieden klasse-oplossingen in raad en daad. We delen onze kennis en vaardigheden in individuele begeleiding, lezingen en presentaties, workshops, sparringsessies en trainingen, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering. Mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.