KLASSE! onderwijs & opvoeding / onderzoek & organisatie

Klasse-oplossingen in raad en daad.

Ons bureau ontstond ruim dertig jaar geleden. Aanvankelijk onder de naam Carilexis ontwikkelde onze expertise zich door opdrachten van NGO’s, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren, zowel in Nederland als op de Nederlands-Caraïbische eilanden. Wij nemen het hele Koninkrijk der Nederlanden mee!

Die expertise vertakte zich in de loop van de jaren in een veelzijdige waaier van:

  • onderwijs & opvoeding: remedial teaching & individuele onderwijsbegeleiding; preventie schooluitval; Nederlands als vreemde taal; volwassenenonderwijs; lezen & jeugdliteratuur – klik op de categorie in de hoofdbalk voor details.
  • onderzoek & organisatie: agressiemanagement & veiligheid; communicatiestrategieën voor tegenspraak; biografie- & archiefbezorging; teksten & redactie, én kennis over de Nederlands-Caribische eilanden – klik op de categorie in de hoofdbalk voor details.

We bieden klasse-oplossingen in raad en daad. We delen onze kennis en vaardigheden in individuele begeleiding, lezingen en presentaties, workshops, sparringsessies en trainingen, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering.

Mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.
Privacy: Deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren over diensten en resultaten van werkzaamheden. Aan de hand van de website verzamelen wij geen persoonlijke gegevens anders dan noodzakelijk voor het functioneren van deze site onder de hoede van onze host Your Hosting. Neem contact met ons op voor onze ‘privacy statement’ inzake onze diensten.

NIEUW: Je wordt zelf niet wit door anderen zwart te maken verzorgd door uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem, [februari 2024]

Een zwart-activistische elite verlangt een slavernijmuseum, bewustwordingscampagnes voor blanke Nederlanders over hun verwerpelijke rol in het slavernijverleden én een fonds van honderden miljoenen euro’s. Zo zou eindelijk een begin gemaakt worden met het herstel van de duistere nawerking van dat verleden. De heilsprofeten van deze eisen, hun slippendragers en wapenbodes bikkelen de geschiedenis af tot nog slechts de gefolterde zwarte slaaf resteert. Dit is een beschamende ontkenning van wat er door zwarte én witte mensen in eeuwen werd gepresteerd om de nazaten van slaven te emanciperen. De verleiding is gebleven om zich de verzorging van het moederland te wensen zoals de slaven aanspraak op de zorg van hun eigenaren maakten. De zwarte emancipatie is echter gediend bij een krachtdadiger handelen. Met die last van het verleden is wel degelijk te breken.

‘Ik las het ik in één ruk uit.
Nooit eerder werden de lulverhalen van de herstelbetalingsindustrie zo goed gepareerd.
Kopen!’Jan Dijkgraaf, 25 februari 2024

Medardo de Marchena; Staatsgevaarlijk in koloniaal Curaçao verzorgd door uitgeverij In de Knipscheer in Haarlem.

Op 1 juli 1863 werd voor de Antilliaanse eilanden de slavernij afgeschaft, waarmee de Afro-Antilliaanse emancipatie een motiverende impuls kon worden gegeven. Ruim vijfenzestig jaar nadien constateerde Medardo de Marchena dat er van die emancipatie absoluut niets terecht was gekomen.
In 1929 publiceerde Medardo de Marchena een schotschrift waarin hij onstuimig uithaalde naar het koloniale bestuur, de rooms-katholieke missie en het internationale grootkapitaal op Curaçao. In ongekend felle bewoording hekelde De Marchena het racisme en de hypocrisie van de blanke elite en de uitbuiting van de Afro-Curaçaose bevolking. Hij kwam erdoor in beeld bij de inlichtingendienst op het eiland. Lees hier verder.

“Eindelijk gerechtigheid. Eindelijk een boek over Medardo de Marchena. En weer dankzij onze onvolprezen Aart Broek, die zoveel gedegen onderzoek deed naar de dichters, denkers en doeners van Curaçao. Een diepe buiging voor jou, Aart.” / Jan Brokken

In onze bibliotheek vindt u publicaties die gratis gedownload kunnen worden. Doe er uw voordeel mee; u kunt ook terecht op de website Academia.

U vindt ons ook in de online boekhandel, zoals bol.com en bazarow, onder meer met:
Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap
(2013)

‘Al met al heeft Aart G. Broek met DWARSLIGGERS een interessant boek geschreven dat een aantal pijnpunten rond leiderschap blootlegt en over hoe om te gaan met andersdenkenden en vooral gefundeerde tegenspraak. Ik vond het boek meer dan voldoende inspiratie bieden.’ Richard van der Lee op de website van Managementboek.

met Schaamrood; Aantekeningen over angst, agressie en ambitie (2017)

De zoektocht naar de reikwijdte van schaamte vindt plaats aan beide zijden van het Koninkrijk der Nederlanden. Wrokkende jihadspijtoptanten, bestuurlijk gajes bij geprivatiseerde overheidsbedrijven en de gure kritiek op Zwarte Piet voegen zich bij de revolte van mei ’69 op Curaçao, het politieke denken van Frank Martinus Arion, de vileine afstraffing van Medardo de Marchena op Bonaire en de carnavaleske sinterklaasviering op een zonovergoten eiland in de Caribische Zee.

‘In Schaamrood werkt [Broek] de [schaamte]these nog eens uit in een waaier aan thema’s. De brede interesse van de auteur komt de variëteit daarbij ten goede: nu eens gaat het over de beweegredenen van jihadgangers, dan weer over falende megaprojecten, om het vervolgens over Antilliaans verzet tegen Nederlandse koloniale arrogantie te hebben. De lezer hoeft zich dan ook nergens te vervelen.’ Sargasso, 27 november 2017.

‘De auteur maakt een interessante en met tal van persoonlijke ervaringen doorspekte analyse van een hele berg aan thema’s die met vernedering, schaamte en agressie te maken hebben. Van Zwarte Piet, de golf van terreur in West-Europa tot arbeidsopstanden op de Nederlandse Antillen. […] Prima leesvoer voor een publiek met interesse in actuele thema’s.’ J. Cluyts – NBD/Biblion

omslag De terreur van schaamtemet De terreur van schaamte; Brandstof voor agressie 
herdrukt.

‘Het boek is een aanrader voor mensen in beleid en politiek, een uitdaging om naar geweldsmechanismen te kijken vanuit een ander gezichtspunt dan tot dusverre gebruikelijk. Het is een gemakkelijk leesbare en overtuigende studie.’ Nathalie Assen, VNG Magazine (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 2007, nr. 35;
voor de ontvangst en het openingshoofdstuk, klik hier door.

Van deze studie is nog een restant voorradig.
cover history police Dutch Caribbean islands AGBroekGeboeid door macht en onmacht; De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden 1839-2010 (2011).

‘een verdomd sterk en helder verhaal over de politiële geschiedenis van ‘de Antillen’. Een begrijpelijk maar tegelijk ook ongelooflijk verhaal eigenlijk: begrijpelijk omdat politie – ondanks alles – vaak  toch het ondergeschoven kind in het bestuur van (ei)landen is, ongelooflijk als je ziet hoe datzelfde bestuur juist ook op dit gebied telkens weer in de problemen komt.’  prof. dr. Cyrille Fijnaut / Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Universiteit van Tilburg. Klik hier voor een samenvatting van de studie.

56737Bij uitgeverij Brill, Leiden, vindt u:
De kleur van mijn eiland; Ideologie en schrijven in het Papiamentu sinds 1863 (twee delen; 2006).

‘De vijf in grote lijnen chronologisch geordende hoofdstukken zetten de hoofdlijnen uit, het grote structurele verband tussen de periodes van het postemancipatoire beschavingsoffensief, de modernisering en secularisering van de Benedenwindse eilanden, de ontwakende waardering voor de orale literatuur, het Afro-Antillianisme en de creoliseringsidee. […][Het boek] is een document van de sociaal-culturele geschiedenis van de Benedenwindse eilanden als dwingend en overtuigend kader voor de anthologie.’ Prof.dr. G.W. Rutgers, in het tijdschrift OSO, jrg. 26 [2007], nr. 2.

Van deze verzameling essays over de Caraïbische letteren in de twintigste eeuw is nog een bescheiden aantal voorradig. Het zilt van de passaten (Haarlem, 2000; tweede geheel herziene en uitgebreide editie).

‘Een zeer lezenswaardig boek’ (Vrij Nederland)
‘In het Nederlands taalgebied is er geen ander boek dat zo breed erudiet en goed gedocumenteerd de weg wijst in de Caraïbische literatuur’ (prof. dr. Michiel van Kempen)
Om een exemplaar te bestellen – € 17,50, incl. portokosten – stuur ons een mailtje via onze contactpagina.

BOEKWINKELTJES

bw_titel_backgroundKlasse! zit ook op Boekwinkeltjes met 500 titels over/uit de Nederlands-Cara­ï­bische eilanden [Aruba, Bonaire, Curaçao Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba], Suriname en andere (ei)lan­den in de Caraïbische regio.

KLASSE FOTO’S

greenish 018 - red.Klasse! fotografeert. Foto’s van ons werden ondergebracht in Amigoe (Curaçao), Antilliaans Dagblad (Curaçao), Nederlands Dagblad, Tros Kompas, Nieuw Letterkundig Magazijn, Literatuur zonder leeftijd, NeerlandiaDe Parelduiker, in publicaties van Sardes, Universiteit Leiden, de uitgeverijen Rubenstein en In de Knipscheer, en op de websites van Joop, Caraïbisch Uitzicht, Comité Koninkrijksrelaties, Neerlandistiek, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Liter, International Board on Books for Young people (IBBY) en Sociale Vraagstukken.

OPDRACHTGEVERS & BEGUNSTIGERS

Tot onze opdrachtgevers behoren: ministerie van Veiligheid en Justitie – Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV) – Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) – Nidos / jeugdbescherming voor vluchtelingen – Kabinet van de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen – diverse gemeentes (o.a. Den Helder, Almere, Amsterdam, Leiden) – ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen Ned. Antillen – Politie Zeeland-West Brabant – diverse scholen, onderwijsinstellingen en -bureaus – Eilandgebied Curaçao – Kamer van Koophandel Curaçao – Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen – diverse zorg-, onderwijs- en justitiële instellingen in Nederland – KLASSE - websitelogo 2013Maduro & Curiel’s Bank –  Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT) – KabNA (Kabinet Nederlands Antilliaanse zaken) – uitgeverijen in Nederland en in Antillen – radiostations en dagbladen op Curaçao , Aruba en in Nederland – Gallery Alma Blou – Landelijke Deskundigheidsmakelaar (Politie Academie) – NICIS Kenniscentrum Grote Steden – XELA films – Stichting Percy C.  Henriquez Fonds – Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao – politieke partijen in Nederland en in Antillen – bibliotheken – Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) – ministerie van Wonen Wijken en Integratie – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) – Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid – Universiteit van de Nederlandse Antillen – National Archaelogical and Anthropological Memory Management (Antillen) – World Trade Center Curaçao – Akademia Papiamentu Boneiru – reïntegratiebedrijven en organisaties voor sociale werkvoorziening – Openbaar Ministerie Curaçao – Reclassering Nederland.

Bij onderzoek en advisering zijn wij ondersteund door onder meer:  in Nederland: SNS REAAL fonds, Kabinet van de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV), Tilburg University, Radar Groep bv, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Literatuurmuseum, Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP);  in Curaçao: Fundashon Pierre Lauffer, Maduro & Curiel’s Bank, Rotary Willemstad, Archivo Nashonal Kòrsou, Universiteit van de Nederlandse Antillen, Avila Hotel, Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen (OKSNA), Banco di Caribe, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, en S.A.L. ‘Mongui’ Maduro Foundation; in Aruba, de Union di Organisacionnan Cultural Arubano (UNOCA), Universiteit van Aruba en de Biblioteca Nacional Aruba.