volwassenenonderwijs

EEN LEVEN LANG LEREN MOET KÚNNEN!

Wij zijn er óók voor volwassenen met leer- of studieproblemen, voor volwassen die hun rekenvaardigheid willen verbeteren, of die moeite hebben met (zakelijk) lezen of met schrijven.

WAT BIEDEN WIJ?  Wij bieden een stevige steun bij het uitvoeren van de vele leer- en studietaken van volwassenen gedurende hun werkcarrière. Wij ondersteunen bij leerproblemen/stoornissen zoals AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en autisme spectrumstoornisen bij volwassenen. Wij zijn er om uw studietrajecten ten behoeve van uw werk succesvol te laten verlopen.

WAT DOEN WIJ? Begeleiding bieden wij in de vorm van:

 • remedial teaching afgestemd op specifieke ondersteuningsbehoeften;
 • persoonlijke begeleidingstrajecten;
 • individuele (studie)begeleiding;
 • specialistische bijlessen;
 • in specifieke gevallen begeleiding in duo’s en of kleine groepen.

WAT TE VERWACHTEN? U kunt verwachten dat wij:

leguaan 2 - curacao - a.g.broek 2013 - reduction

 • handelingsgericht werken, d.w.z. signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren;
 • ondersteuning bieden op maat;
 • vaardigheden aanleren om met leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan;
 • bij maak- en leeropdrachten begeleiden;
 • meedenken over presentaties, nota’s, rapporten en lezingen;
 • ondersteunen bij voorbereiding van  toetsen, testen, dossiers en tentamens;
 • samen [leren] zoeken naar antwoorden op onderwijsgerelateerde vragen;
 • bijstaan wanneer het trainings- of studietraject dreigt vast te lopen;
 • studievaardigheden verbeteren;
 •  vaardigheden van [zakelijk] lezen bevorderen;
 • houvast geven bij leerproblemen of leerstoornissen;
 • direct aansluiten bij leer- en/of  werkomgeving. 

HOE HOUDEN WIJ DE VINGER AAN DE POLS? U kunt rekenen op het volgende.

 • we beginnen met een zorgvuldige intake om goed geïnformeerd  aan de hand van een individueel handelingsplan van start te kunnen gaan;
 • waar wenselijk werken we nauw samen met uw werkgever of (studie- of hr)begeleider;
 • we houden voeling met leer- of werkomgeving;
 • we houden rekening met de mogelijkheden van de thuissituatie;
 • we stellen voortgangsrapportages op en bespreken de voortgang. 

HOE KOM JE BINNEN? Met drie stappen ben je binnen:

 • Bellen, mailen of gewoon binnenlopen;
 • Zorgvuldige intake;
 • Opstellen van  individueel handelingsplan. 

WANNEER KUN JE BIJ ONS TERECHT EN TEGEN WELKE TARIEVEN? 

Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 21.00 uur.  Oriënterend (telefonisch) gesprek is vrij van kosten. 

Intake – waar wenselijk inclusief nulmeting – en opstellen van handelingsplan euro 60 per uur. 

individuele studiebegeleiding / remedial teaching
Van maandag t/m vrijdag van 9.00  – 21.00 uur; basistarief  is  47,50 euro per uur. Het nemen van hindernissen bij het studeren is soms gemakkelijker te nemen dan u denkt. Soms is wat meer begeleiding nodig. Wij bieden onze begeleiding meer in het bijzonder bij leer- en/of gedragstoornissen als AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen. U hoeft echter geen problemen van bijzondere aard te hebben om toch eens een beroep te doen op onze studiebegeleiding.