remedial teaching & individuele onderwijsbegeleiding

VOOR KINDEREN en JONGEREN

Wij zijn er voor problemen, complicaties en stoornissen met leren bij kinderen en jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, én voor hun ouders en hun leerkrachten.

WAT BIEDEN WIJ?  Wij bieden een stevige steun in de rug bij het uitvoeren van de vele schooltaken van leerlingen als de schoolcarrière niet naar verwachting verloopt. Wij ondersteunen bij leerproblemen of leerstoornissen zoals AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en autisme spectrumstoornisen zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Marijke - remedial teachingWAT DOEN WIJ?
Begeleiding bieden wij in de vorm van:

 • remedial teaching afgestemd op specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling, zowel voor taal- als rekenproblemen;
 • persoonlijke begeleidingstrajecten;
 • individuele (huiswerk)begeleiding;
 • specialistische bijlessen;
 • voorbereiding op Cito-entree- of  Cito-eindtoets;
 • voorbereiding op overstap van basisonderwijs naar de brugklas;
 • voorbereiding op overstap van vmbo naar het mbo;
 • [ouder]cursussen & workshops.

WAT TE VERWACHTEN? Kinderen en jongeren én hun ouders of verzorgers mogen verwachten dat wij:

 • handelingsgericht werken, d.w.z. signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren;
 • vaardigheden aanleren om met leerprobleem of -stoornis te kunnen omgaan;
 • bij- en aansturen van maak- en leeropdrachten;
 • meedenken over spreekbeurten, werkstukken, opstellen en scripties;
 • ondersteunen bij voorbereiding van  proefwerken, toetsen, testen, tentamens en examens;
 • samen [leren] zoeken naar antwoorden op onderwijsgerelateerde vragen;
 • bijstaan wanneer de schoolcarrière dreigt vast te lopen;
 • studievaardigheden verbeteren;
 • [zakelijk] lezen verbeteren en bevorderen;
 • houvast geven bij leerproblemen of -stoornissen voor leerling en ouders;
 • aansluiten bij leer- en/of  werkomgeving.

HOE HOUDEN WIJ DE VINGER AAN DE POLS? Kinderen/jongeren en hun ouders, alsmede de volwassen cliënten kunnen rekenen op het volgende.

 • we beginnen met een zorgvuldige intake om goed geïnformeerd  en aan de hand van een individueel handelingsplan van start te kunnen gaan;
 • waar wenselijk werken we nauw samen met ouders en met leerkrachten en de mentor van de leerlingen;
 • we houden voeling met de leeromgeving;
 • we houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de thuissituatie;
 • we stellen voortgangsrapportages op en bespreken de voortgang.

Alex - website KLASSE - resizedHOE KOM JE BINNEN? Met drie stappen ben je binnen:

 • Bellen, mailen of gewoon binnenlopen;
 • Zorgvuldige intake;
 • Opstellen van  individueel handelingsplan.

WANNEER KUN JE BIJ ONS TERECHT EN TEGEN WELKE TARIEVEN? Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 21.00 uur.  Oriënterend (telefonisch) gesprek is vrij van kosten. Intake en opstellen van handelingsplan éénmalig 82,50 euro.

remedial teaching
Van maandag t/m vrijdag van 9.00  – 21.00 uur; basistarief  is 52,50 euro per uur. Wij bieden deze begeleiding  bij  leer- en/of gedragsproblemen/-stoornissen als AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen.

Voor overige RT-ondersteunende werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd dat afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden; een inschatting kan desgewenst van te voren gemaakt worden.

Individuele (onderwijs)begeleiding/bijlessen

 • leerlingen voortgezet onderwijs: Van maandag t/m  vrijdag van 9.00 – 21.00 uur; sessies van één uur. Het aantal sessies per week is afhankelijk van de persoonlijke behoefte. Wij werken op individuele basis om optimale aandacht aan iedere leerling te kunnen besteden. Hierop zijn de kosten van de begeleiding afgestemd. Gedurende het huidige schooljaar zijn de kosten per begeleidingsuur 46,50 euro.
 • leerlingen basisonderwijs: Voor leerlingen van het basisonderwijs is in principe één bijeenkomst per week voldoende. Hiervoor reserveren wij de woensdagmiddagen; indien wenselijk zijn ook bijeenkomsten op de overige dagen van de week mogelijk. De sessies voor basisschoolleerlingen duren één uur.  Wij bieden individuele begeleiding om optimale aandacht aan de leerling te kunnen besteden. Hierop zijn de kosten van de individuele begeleiding afgestemd. De kosten zijn  46,50 euro per bijeenkomst.

Voor advies en persoonlijke begeleidingstrajecten van bijzondere aard
maandag t/mvrijdag van 9.00  – 21.00 uur; op afspraak; consult  57,50 euro per uur.