Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap

Waarom luisteren leiders niet naar tegen­spraak? Deugdelijke tegenspraak voorkomt be­drijfs- en beleids­fiasco’s. Tegenspraak is een profijtelijke uitdaging. Toch houden toe­zicht­hou­ders, directie en management niet van kri­tische dwarsliggers. Het spreekwoord wil an­ders, maar in de praktijk geldt: beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd.

De schok die bij tegenspraak ontstaat, is een kwes­tie van schaamte: het pijnlijke gevoel dat we krijgen wanneer we worden vernederd of drei­gen te worden vernederd. Door kritische te­gen­spraak bevinden we ons plots niet meer ín de groep, maar staan juist te kijk vóór de groep waartoe we behoren. We verlangen be­won­­dering. We haten het buitengesloten wor­den. We haten schaamte.
Het is een opgave om te accepteren dat je door je ondergeschikten en gelijken kritisch wordt tegengesproken. Het is óók een opgave om je meerderen of gelijken daadwérkelijk te­gen te spreken.

Tóch is het haal­baar om het ge­fundeerde tegenspreken in een organisatie te inte­greren. Tegenspraak deugdelijk meene­men, voorkomt bovendien klokkenluiden. Centraal staat de beheersing van schaamte-ervaringen. Er staat ons een half dozijn prak­tische opties ter beschik­king om tegenspraak mo­gelijk te maken. Rails worden sterk door dwars­liggers. Organisaties ook.

in de knipscheer

Aart G. Broek, Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap
verschijnt bij Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem, 2013
en is verkrijgbaar bij de reguliere (digitale) boekhandels, zoals bol.com

Dit bericht is geplaatst in Agressiebeheer & veiligheid, Bibliotheek & Nieuws. Bookmark de permalink.